You are here: Home » Ranji Trophy 2012/13 » Jammu & Kashmir Squad for Ranji Trophy 2012/13

Jammu & Kashmir Squad for Ranji Trophy 2012/13

Related Link : Ranji Trophy 2012/13

Following is Jammu & Kashmir Squad for Ranji Trophy 2012/13:

 • Aamir Aziz
 • Ian Dev Singh
 • Abid Nabi
 • Manish Dogra
 • Dhruv Mahajan
 • Parvez Rassol
 • Manik Gupta
 • Adil Rishi
 • Bandeep Singh
 • Samiullah Beigh
 • Ram Dayal
 • Hardeep Singh
 • Arshad Bhatt
 • Mohammed Mudhasir